Adres

Dorpsstraat, z/n

3040 Huldenberg

Deze kerk verving een oude romaanse kerk waarvan de twee torens uit de tweede helft van de 12e-eeuw nog een overblijfsel zijn. De kerk is voornamelijk opgetrokken in baksteen. Het portaal en de vensteropeningen in diverse vormen zijn omlijnd met witte zandsteen. De torens verbinden het koor met het schip.